top of page
IMG_5786.JPG

Gebedsketen

Onze pastorale inzet kan maar blijvende vrucht dragen in de harten van mensen wanneer wij helemaal verbonden leven met God. Er is niet zoiets als bidden aan de ene kant en inzet aan de andere kant. Onze inzet is een biddende inzet. Alles wat wij horen en zien, is “grondstof” voor biddende inzet. 

Dat is eigen aan christenen. Wij bidden voor de mensen en voor de situaties waarin wij betrokken zijn. Wij doen dit omdat wij onze beperktheid erkennen en aan God vragen dat Hij zich in zijn oneindige liefde zelf, doorheen ons of ondanks ons, over die mensen en situaties ontfermt.

Als de Heer de woning niet bouwt, bouwen de bouwers vergeefs.
Als de Heer de stad niet beschermt, waken de wachters vergeefs.

(Psalm 129,1)

Foto 7-01-2023 om 17.46.jpg

Praktisch

In onze pastorale zone zijn er gelovigen die zich naar elkaar toe verbinden om wekelijks één uur te bidden voor concrete noden van de pastorale zone. Elke maand bereidt de zoneploeg nieuwe gebedsintenties voor.

Elke vrijdag- en zaterdagnamiddag van 14 tot 18 uur lossen mensen elkaar uur na uur af in de Sint-Martinusbasiliek af, om er in de koorbanken te bidden bij het uitgestelde H. Sacrament. Wilt u deel uitmaken van deze gebedsketen, dan kunt uw naam opgeven bij het onthaal of door een van de priesters aan te spreken. 

Indien u zich ertoe wilt verbinden om één uur per week te bidden voor de intenties van onze pastorale zone, maar u kunt u niet verplaatsen naar de basiliek, dan kunt u toch uw naam opgeven.  U ontvangt dan elke maand thuis de intenties van de maand.

Gemeenschappelijke aanbidding op donderdagavond

 

Op donderdag van 18 tot 19 uur is er elke week een gemeenschappelijk uur van aanbidding voor wie dit wenst.

Het H. Sacrament wordt voor aanbidding uitgesteld op het dienstaltaar en er is muzikale ondersteuning.

bottom of page