top of page
book-bible-open-glasses.jpg

Bijbellezen

Het Woord van God, zoals opgetekend in de Bijbel, is boeiend en spreekt ons aan. Wie hiermee wat meer vertrouwd wil raken, kan aansluiten bij deze kring van Bijbelliefhebbers. Zij trachten samen terug te keren naar de bronnen van ons geloof, als spiegel voor het eigen leven.

Er worden teksten gelezen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament (de evangeliën, de brieven van de apostelen, het leven van de eerste Kerk). Ideeën en bevindingen worden met elkaar gedeeld en ieder staat open voor nieuwe inzichten. Zo is Bijbellezen actueel en in ieder geval inspirerend voor ons, lezers van vandaag.

Praktisch

Wij komen samen in de Emmaüskerk (Astridlaan 2, Halle) elke tweede donderdag van de maand van 14.30 tot 16.00 uur.

Voorkennis is niet vereist, inschrijven niet nodig. Je kunt gewoon aansluiten en je bent welkom.

bottom of page