top of page
dreamstime_m_118645336.jpg

Sacramenten

Door het sacrament van het doopsel stappen wij door de poort van het geloof en worden wij kinderen van God. Het is het begin van het christelijk leven en noodzakelijk voor het ontvangen van de andere sacramenten.

Praktisch

 

Kinderen worden gedoopt op de tweede en vierde zondag van de maand, in de Sint-Martinusbasiliek van Halle. De kinderen worden individueel gedoopt om 14.30, 15.15 of 16.00 uur. 

Een doopsel kan ook in andere kerken van onze zone worden toegediend:

  • Sint-Veroon Lembeek iedere eerste zondag van de maand (ochtend of namiddag).

  • Sint-Jozef en Sint-Franciscus Essenbeek op aanvraag. 

  • Sint-Vincentius Buizingen, Heilig Hart Breedhout en Emmaüs enkel op uitdrukkelijke aanvraag van de ouders.  

 

Volwassenen worden gedoopt tijdens de Paaswake, dat is de avond voor Pasen. In dezelfde viering ontvangen zij ook het vormsel en gaan ze voor de eerste keer te communie. Zij worden hierop voorbereid met een catechesetraject in de maanden die eraan vooraf gaan.

 

Om een doopsel aan te vragen, neemt u contact op met het onthaal.

bottom of page