top of page
 • Wij willen kerkelijk huwen. Hoe gaat dit in zijn werk?
  Om een huwelijk aan te vragen, neemt u contact op met het onthaal. De gegevens vindt u onderaan op deze website. U zult vervolgens uitgenodigd worden voor een ontmoeting met de zonepastoor die het voorbereidingstraject naar de huwelijksviering zal toelichten.
 • Hoe kan ik mijn kind laten dopen?
  Wij zijn blij dat je je kind wil laten dopen. Kinderen worden gedoopt op bepaalde zondagen, in de Sint-Martinusbasiliek van Halle. De kinderen worden individueel gedoopt om 14.30, 15.15 of 16.00 uur. Een doopsel kan ook toegediend worden in de kerk van Lembeek. Om een doopsel aan te vragen, neemt u contact op met het onthaal. U vindt de gegevens onderaan op deze website.
 • Hoe kan ik als volwassene gedoopt worden?
  Volwassenen worden gedoopt tijdens de Paaswake, dat is de avond voor Pasen. In dezelfde viering ontvangen zij ook het vormsel en gaan ze voor de eerste keer te communie. Zij worden hierop voorbereid met een catechesetraject in de maanden die eraan vooraf gaan. Om een doopsel aan te vragen, neemt u contact op met het onthaal. U vindt de gegevens onderaan op deze website.
 • Ik wil het vormsel voor mijn kind. Hoe gaat dit in zijn werk?
  Het vormsel wordt meestal toegediend bij kinderen aan de leeftijd van het zesde leerjaar. Dat gebeurt tijdens een weekend in het voorjaar. ​ De voorbereiding begint vanaf oktober van datzelfde schooljaar. Er wordt een infoavond georganiseerd in juni. Uitnodigingsbrieven voor die avond worden bezorgd via de scholen. Die brief is ook te verkrijgen op het onthaal. Voor meer informatie kunt u terecht bij de domeinbegeleider voor catechese, Kristl Van Cleemput.
 • Wanneer zijn er Eucharistievieringen in Halle?
  U vindt alle uren en plaatsen door in het menu bovenaan deze website te klikken op "Gebed en sacramenten".
 • Hoe wordt een uitvaart georganiseerd?
  Indien gewenst, kan u ons onthaal zelf contacteren om de uitvaart vast te leggen. De begrafenisondernemer neemt automatisch contact met ons op voor de uitvaart in te plannen. De voorganger van de uitvaart zal contact met u opnemen voor het rouwgesprek.
 • Wanneer is het winkeltje achteraan in de basiliek open?
  Donderdag van 10 uur tot 12 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag van 10 uur tot 12 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur Zondag van 10 uur tot 12 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur
 • Ik wil mijn kind zijn Eerste Communie laten doen. Hoe gaat dit in zijn werk?
  Kinderen vanaf de leeftijd van het tweede leerjaar kunnen voor de eerste keer de H. Communie ontvangen in de basiliek tijdens de Eucharistie van 10.00 uur op zondag, vanaf Pasen tot het begin van de zomervakantie. ​ De voorbereiding begint vanaf oktober van datzelfde schooljaar. Er wordt een infoavond georganiseerd in juni. Uitnodigingsbrieven voor die avond worden bezorgd via de scholen. Die brief is ook te verkrijgen op het onthaal. ​ Voor meer informatie kunt u terecht bij de domeinbegeleider voor catechese, Kristl Van Cleemput
bottom of page