top of page
harmony-349992_1280_1.jpg

Inschrijving Vormsel 2023-2024

Schrijf je kind via het onderstaande formulier in voor het Vormsel.

Velden met een * zijn verplicht

Naam en adres van het kind

Een woordje uitleg 

  1. Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten. 

  2. Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring. 

  3. Het formulier wordt bewaard in de parochie. 

  4. Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met de vraag om een kind te vormen dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Kan men in deze situatie overgaan tot het vormsel? 
    Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwden ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding op het vormsel zullen zijde vraag stellen naar het akkoord van de aanwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen. 
    Als de pastorale verantwoordelijken echter aanwijzingen krijgen dat er onenigheid bestaat tussen de ouders over het vormselaanvraag, kan de vormselviering niet zonder meer plaats vinden. Men zal eerst de ouder(s) ertoe uitnodigen om tot een consensus te komen. In geval van blijvend conflict moet het vormsel worden uitgesteld, en ook de andere initiatiesacramenten. 

bottom of page