top of page
Parochies pastorale zone OLV van Halle 

De pastorale zone Onze-Lieve-Vrouw van Halle omvat zeven lokale gemeenschappen die gelegen zijn binnen de administratieve grenzen van Groot-Halle. Dit omvat Breedhout, Buizingen, Essenbeek, Halle, Lembeek, Sint-Martinus en Sint-Rochus. 

De zoneploeg voert het beleid van de pastoraal binnen de zone. De ploeg bestaat uit de benoemde priesters, een pastoraal werker en de begeleiders van de verschillende pastorale domeinen. 

De zoneraad ondersteunt de zoneploeg en geeft adviezen aan de zoneploeg. Deze raad bestaat uit de zoneploeg, één of meerdere afgevaardigde(n) uit elke lokale gemeenschap en enkele leden die omwille van hun ervaring door de zoneploeg gecoöpteerd worden. 

Andere lokale structuren zijn de kerkfabrieken en de lokale ankerploegen die het leven van de lokale gemeenschappen in goede banen leiden.

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de kerken waar deze lokale gemeenschappen tot op vandaag samenkomen.

Adres

Sint-Martinusbasiliek 

Kardinaal Cardijnstraat 1, 1500 Halle

 

Openingsuren 

Dagelijks open van 8.00 tot 18.00 uur.

 

Openingsuren winkeltje
Open op donderdag, zaterdag en zondag telkens van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 16.30 uur.

De Sint-Martinusbasiliek is een gotische kerk in het centrum van Halle, gewijd aan de heilige Martinus van Tours. Er zijn nog tal van kunstwerken uit de periode van de bouw aanwezig. Het is een bedevaartsoord en werd in 1946 door paus Pius XII tot basiliek verheven. Sindsdien wordt de kerk ook wel de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek genoemd. Door het Koninklijk Besluit van 30 december 1933 werd ze een beschermd monumentDe basiliek domineert het stadsgezicht van Halle; haar toren behoort tot de dertig hoogste kerktorens van het land.

bottom of page