top of page
Kroningsfeesten nieuw logo .jpg

Sponsoring Mariaprocessie en Kroningsfeesten in 2024

Geachte Mevrouw,

Geachte Mijnheer,

 

Volgend jaar, op Pinksterdag 19 mei, gaat voor het eerst sinds zes jaar de Mariaprocessie weer uit in Halle.  Na al die tijd de voorbereidingen weer heropstarten was geen sinecure.  We zijn erin geslaagd om voldoende nieuwe enthousiaste medewerkers te vinden die daar hun schouders willen onder zetten.  Het zal bovendien een bijzondere processie worden.  In 2024 gedenken we ook de 150ste verjaardag van de kroning van ons Lieve-Vrouwebeeld door kardinaal Deschamps en dit in opdracht van paus Pius IX.    Sedertdien werd om de 25 jaar deze kroning herdacht met een feestprogramma.  Dat zal volgend jaar niet anders zijn.  Het hoogtepunt van deze kroningsfeesten is het Pinksterweekend.  Onze aartsbisschop Luc Terlinden heeft aanvaard om op Pinksterzondag (19 mei)  om 10 u de hoogmis voor te gaan en om 15 u mee op te stappen in de Mariaprocessie. Op het Ouderstrijdersplein zal een grootse apotheose plaats hebben.’s Avonds organiseert het stadsbestuur een volksfeest op de Grote Markt.

We hebben afgesproken met een plaatselijke bloemist om in het Pinksterweekend de basiliek om te toveren in een prachtig bloemendecor!

Ter gelegenheid van de Kroningsfeesten organiseren we van april tot oktober een aantal culturele en religieuze initiatieven waarvan er enkele in de basiliek zelf zullen doorgaan.

 

Vele Hallenaren, en ook velen daarbuiten, waren blij te horen dat de Mariaprocessie weer zal doorgaan. De processie, de basiliek- in- bloemen en ook de andere activiteiten kosten heel wat geld.  Daarom nodigen we u uit om een gift te storten. Elk bedrag dat gestort wordt, aanvaarden we met veel dank.  Met een gift vanaf 50 euro wordt u opgenomen in de steungroep; met een gift vanaf 150 euro wordt u lid van het beschermcomité.  Uw naam zal gepubliceerd worden in het kroningskrantje dat begin april uitkomt en dat verspreid wordt in alle brievenbussen van de stad en in het programmaboekje van de processie. 

Het rekeningnummer waarop u een gift kan doen is BE59 4333 0487 1126

 

In naam van de processiegroep en de stuurgroep voor de Kroningsfeesten dank ik u al bij voorbaat zeer hartelijk voor uw gift.  

 

Guy De Keersmaecker, pastoor-deken

Voorzitter van de werkgroep Processie en de Stuurgroep Kroningsfeesten

 

p/a  Dekenstraat 15   1500 Halle

GSM : 0479/41.23.09

Email: guy.de.keersmaecker@skynet.be

 

En alle leden van de werkgroep : 

 

Herman Avau, Michel Debaerdemaeker,  Hilaire De Crem, Johan De Smet, Luc Lecossois,

Jos Maillard, Guy Nechelput, Geert Slabbaert, Rita Vander Cluyzen, Sonny Vanderheyden, Johan Vencken.

HET STEUNCOMITE

Vanaf een storting vanaf 50 euro op rekeningnr. BE59 4333 0487 1126 (Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen Afdeling 230)

Hiervoor krijgt u:

 • De vermelding van uw naam in het Kroningskrantje dat wordt verspreid op 15.770  ex 

 • De vermelding van uw naam in het Programmaboekje van de processie.

Wat moet u doen?

 • Het bedrag storten op vermelde rekening en uw persoonsgegevens meedelen aan: onthaal@kerkgroothalle.be  

 • Mededeling: Uw naam, en eventueel hoedanigheid + steuncomité vermelden 

HET BESCHERMCOMITE 

Vanaf een storting vanaf 150 euro op rekeningnr. BE59 4333 0487 1126 (Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen Afdeling 230)

Hiervoor krijgt u:

 • De vermelding van uw naam in het Kroningskrantje dat wordt verspreid op 15.770  ex 

 • De vermelding van uw naam in het Programmaboekje van de processie.

Wat moet u doen?

 • Het bedrag storten op vermelde rekening en uw persoonsgegevens meedelen aan: onthaal@kerkgroothalle.be  

 • Mededeling: Uw naam, en eventueel hoedanigheid + beschermcomité vermelden 

HET SPONSORPAKKET

Voor de prijs van 300 euro bieden we u:

 

 • Een reclameblok in het Kroningskrantje, verspreid over 15.770 bussen van Halle

 • Grootte van het reclameblok: 4,5 bij 12 cm

 • 2 zitplaatsen voor het Concert van Kokher op 19 april 2024

 • 2 zitplaatsen op de tribune bij de apotheose op het einde van de processie met Pinksteren op 19 mei 2024

 • Een uitnodiging voor de afsluitende viering met aansluitende receptie op 20 oktober 2024 in het Centrum OLV van Halle.

Wat moet u doen voor uiterlijk 31/12/2023?

 • Uw digitale reclameblok aanleveren via onthaal@kerkgroothalle.be  

 • De storting uitvoeren op rekeningnr. BE59 4333 0487 1126

(Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen Afdeling 230)

 • Mededeling: Uw naam + sponsorpakket vermelden 

 

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page