top of page
ZoekenIn Lembeek zijn ze er vroeg bij. Als de Sint-Veroonsmars rondtrekt op tweede Paasdag wordt om 03.00 u. de réveil geblazen. En als ze Sint Hubertus vieren, dan doen ze dat niet op 3 november maar sinds jaar en dag op de tweede zondag van oktober. In feite niet slecht gezien want daarmee valt de paarden- en dierenzegening practisch samen met de Werelddierendag (feest van Sin-Franciscus van Assisi valt op 4 oktober).

Dit jaar organiseert ‘Rallye Sint-Veroon’ met zijn alombekende jachthoornblazers dit gebeuren op zondag 8 oktober. De start is om 09.15 u. op het Stationsplein. Na de zondagsmis volgt dan om 10.00 u. de paarden- en dierenzegening op het Claesplein. Het is een aandoenlijk mooi moment, en dat zeker ook voor de vele ruiters en dierenliefhebbers. Nadien trekken de ruiters en de huifkarren dan naar de ‘Cuisenairehoeve’.

Een levendig folkloregebeuren waarop u zeker welgekomen bent.


22 weergaven0 opmerkingen

Er is heel wat aanbod aan bijbelvorming in onze ruime omgeving. En dat is goed. De bijbelinzichten evolueren en zich ‘laven aan de bron’ kan geen kwaad. Ziehier het aanbod:


Elke maandagnamiddag van de tweede week van de maand kan je terecht in de Emmaüskerk voor bijbellezen. Er wordt dit jaar gewerkt rond het boek van Jean Bastiaens, Een onmetelijke schatkamer. Leven en bidden met de Bijbel [gratis, zie website zone O.L.V-Halle].

Op nog te bepalen avonden wordt in Halle ingegaan op bijbelse thema’s als “de 10 woorden van God” (Exodus), en ‘hoop en Godsvertrouwen’ (in diverse bijbelboeken) [gratis, zie Kerk en Leven].

Het laatste boek van de bijbel ‘Apocalyps’ is bijzonder actueel. Het wordt bestudeerd gedurende acht donderdagavonden (één per maand, de eerste is op 12 oktober) in Anderlecht, O.-L.-Vrouw van de Vreugde, nabij het Sint.-Niklaasinstituut [vrije bijdrage, zie Bijbels leerhuis CCV-Brussel].

Al verschillende jaren komt tweemaal per jaar op een zondagnamiddag (nu 22 oktober 2023) Jan Werkman uit Groningen afgezakt om te spreken rond het thema “Zin-zicht in het Woord”. Hij vertrekt steeds vanuit de Hebreeuwse tekst. De place to be is de Don Boscoschool in Groot-Bijgaarden [info en inschrijvingen bij Paulvanpraet@telenet.be, onkosten € 10].

Ten Gronde, het bijbels leerhuis van het Vicariaat Vlaams-Brabant, richt ook in onze pastorale regio (Galmaarden, Merchtem en Ternat) gedurende 7 bijeenkomsten het programma “Ballingschap en thuiskomen” in. Als basis neemt men het boek Woorden die raken. Kan ook online gevolgd worden [info en inschrijven kerknet/ccv-vlaams-brabant, € 50].

Niet 100% bijbels, maar even interessant lijkt het thema “Jezus van Nazareth en andere religies” dat Jean Bastiaens brengt op 8 vrijdagnamiddagen (eerste al op 29/9) in de Vlasfabriekstraat te St.-Gillis [info en inschrijven kerknet/ccv-Brussel, € 20 voor de eerste drie sessies].

Mocht je van al dat proeven en werken een microbe overhouden, dan kan deze aangepakt worden met de studie van het Hebreeuws. Het geeft je na twee jaar studie (acht zaterdagen per jaar in Brugge, op andere tijdstippen in Ranst en Hasselt) rechtstreeks toegang tot wat er geschreven staat in de grondtekst, zeker voor het Eerste Testament. Let op: er start pas een nieuwe cursus op in september 2024. De leiding is in handen van zuster Lieve Deruwe [info bij johanchristiaens@hotmail.com]. Ook in de faculteit theologie in Leuven kan je Hebreeuws leren. De onderwijstaal vanaf de tweede module is evenwel in het Engels en er is examen.


0 weergaven0 opmerkingen

In oktober vraagt Samana extra aandacht voor mensen met een chronische ziekte en lichamelijke beperking. Het centrale thema dit jaar is: “Samen jezelf zijn, dat is geluk”. Bij Samana mag iedereen zijn wie hij/zij is, mag iedereen ‘thuiskomen’ bij zichzelf en bij elkaar.


De vrijwilligers van Samana van Sint-Rochus organiseren voor de chronische zieken een ontmoetingsdag op zaterdag 7 oktober van 14.00 u. tot 17.00 u. in de parochiezaal (en noodkerk), Melkerijstraat 84.

De dag start om 14uur met een Eucharistieviering voorgegaan door deken Guy De Keersmaecker, die ook de ziekenzalving zal toedienen aan wie dit wenst.

Nadien een gezellig samenzijn bij een kop koffie en een stuk taart tot 17uur.

Wij verwelkomen jullie graag in de parochiezaal. Daar is wel enige parkeerplaats maar toch beperkt, laten we deze best vrijhouden voor wie niet meer mobiel is.

Wil je er graag bij zijn, maar je vindt geen familielid die je even kan brengen en terughalen, dan proberen we jou te helpen. Ben je nog niet ingeschreven bel dan even naar:

Fientje gsm: 0471 94 25 85 of Anita gsm: 0495 60 48 71.


4 weergaven0 opmerkingen
bottom of page