top of page
Zoeken

SERVAAS BOSCH LEGT PRIESTERAMBT NEER

Hieronder publiceren wij een boodschap van Servaas Bosch waarin hij ons meedeelt dat hij zijn priesterambt neerlegt.


Beste gelovigen,

Ongeveer twee jaar lang ervaar ik dat er een aantal spreidstanden zijn in mijn leven waar ik een antwoord op moest vinden. Ik heb er al die tijd over nagedacht, heb er intens voor gebeden en ben bij onderlegde mensen ten rade gegaan.

In gebed en ook in tijden van afzondering is mij duidelijk geworden dat door jeugdig enthousiasme de echtheid van mijn priesterroeping onvoldoende getoetst is geweest. Voor sommigen kan dit vreemd in de oren klinken, omdat zij mij beschouwen als een betrouwbare priester. Ik heb die betrouwbaarheid inderdaad ook steeds nagestreefd, omdat ik overtuigd gelovig ben. Ik stond en sta nog steeds achter ieder woord dat ik gesproken heb en elke priesterlijke handeling die ik heb gesteld. Maar priester worden op eigen initiatief, zonder dat dit ingaat op een roeping van de Heer, is als een avontuur aangaan zonder de nodige uitrusting.

Ik heb in overleg met de bisschoppen verschillende mogelijkheden en contexten (op)gezocht die mij mogelijks zouden kunnen helpen om daar meer lijn in te krijgen, maar uiteindelijk was die zoektocht vruchteloos. Daarom heb ik aan de aartsbisschop gevraagd om het ambt te mogen neerleggen. Hij zal dit nu behandelen en moet dit voorleggen aan de paus. Concreet betekent dit wel dat ik vanaf nu niet meer als priester zal handelen en ook niet meer zal deelnemen aan het parochieleven hier in Halle.

Wat het verleden betreft, sta ik - zoals gezegd - nog steeds achter elk woord dat ik gesproken heb in het kader van verkondiging of catechese. Het gaat mij absoluut niet over een geloofscrisis, integendeel. Ik blijf meevaren in het schip van de Kerk, blijf gehoorzaam en loyaal, maar zal voortaan meevaren vanuit een ander zitje in dat schip.

Voor Halle hoop en bid ik dat initiatieven als de gebedsketen verder gedragen blijven en dat ook jonge families uit de streek hier steeds meer een thuis kunnen vinden.

Mijn levensavontuur met God gaat nu verder, ten dienste van Hem en de mensen, maar op een andere manier dan door de uitoefening van het priesterambt.

Weet dat ik jullie graag zie. Ik blijf voor jullie bidden en blijf ook bereikbaar.

Met een genegen groet,

Servaas


121 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Avond voor zorg en rechtvaardigheid

Vorig jaar werden de lectoren in de bloemetjes gezet, dit jaar wil hulpbisschop Koen Vanhoutte de mensen danken die hart en handen geven aan de wens om Gods Rijk dichterbij te brengen. Hij doet hierv

PRAATCAFE DEMENTIE

PRAATCAFE DEMENTIE Praatcafé dementie op donderdag 25 april  om  19.00 u. in Seniorie De Maretak,  Ziekenhuislaan 10 te  Halle met als thema  'De vergeten dementie : een begrijpelijk zicht op Lewy bod

Comments


bottom of page