top of page
Zoeken

Dialoog tussen Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen en parochie Don Bosco Buizingen.

Sinds enkele maanden zijn er gesprekken lopende tussen de parochieploeg van de parochie Don Bosco Buizingen en enkele leden van de vicariale raad van het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen.

Deze gesprekken gingen van start op initiatief van beide partijen, nadat er zich enkele verschillen in visie rond kerk-zijn vandaag aftekenden. De ontmoetingen hadden als doel tot een duurzame samenwerking te komen.

Na enkele overlegmomenten, die steeds verliepen met wederzijds respect in een constructieve sfeer, werd het echter duidelijk dat er geen overeenstemming gevonden is over bepaalde fundamentele zaken.

We denken hierbij o.a. aan de visie op de viering van de sacramenten en de betekenis van het gewijde ambt.

Er zullen gesprekken volgen om te zien wat dit voor de toekomst betekent.


Namens de vicariale raad,


Werner Van laer, Laurens Vangeel en Mgr. Koen Vanhoutte

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

LICHTMIS

LICHTMIS Vrijdag 2 februari vieren we het feest van Lichtmis met een eucharistieviering om 09.00 u.  In het begin van de mis zal iedereen uitgenodigd worden om aan de ingang van de basiliek te verzame

bottom of page