top of page
Zoeken

Aflossing van de wacht in het Centraal Kerkbestuur

Vele lezers zullen zich wellicht afvragen wat het Centraal Kerkbestuur is. Wel, dat is een overkoepelend orgaan boven alle kerkfabrieken van een fusie-gemeente. Het centraliseert de rekeningen en budgetten van al de kerkfabrieken van een stad en treedt ook op als gesprekspartner naar de stad toe. Twee keer per jaar is er een gestructureerd overleg tussen de stad en het Centraal Kerkbestuur om te overleggen over de kerkgebouwen.

In ons Centraal Kerkbestuur is er nu een aflossing van de wacht.

Jurge Cornelis was tot nu de afgevaardigde van de bisschop en trad ook op als secretaris van het Centraal Kerkbestuur. Met zijn spreekwoordelijke nauwkeurigheid en stiptheid was hij binnen het Centraal Kerkbestuur een rots in de branding. Hij had een grote achtergrond en beschikte over een enorme dossierkennis. Onze deken neemt nu de taak van afgevaardigde van de bisschop over en Yves Cauwe uit Lembeek wordt de nieuwe secretaris.


Hubert Sergeant was aangesteld als expert. In vroegere termijnen was hij voorzitter van het Centraal Kerkbestuur en voorheen ook actief in de kerkfabriek van Buizingen Sint Vincentius. Hubert had bij de verkiezingen in 2020 al te kennen gegeven heeft dat het zijn laatste termijn was. Yves Cauwe neemt ook de taak van expert op zich.

Beide leden willen we zeer hartelijk danken voor al de jaren van inzet in het Centraal Kerkbestuur. Voor Jurge Cornelis hebben we een zilveren Sint Romboutskruis aangevraagd in het aartsbisdom als een uitdrukking van onze dankbaarheid. Voor Hubert was dat niet meer mogelijk omdat hij zowel het zilveren als het gouden Sint Romboutskruis al eerder heeft ontvangen. We zullen onze dankbaarheid tegenover hem op een andere manier uiten.

Het Centraal Kerkbestuur wil ook Joseph Bosmans uit Lembeek hartelijk danken. Joseph is 25 jaar lid en penningmeester van het voormalig kerkfabriek van Lembeek geweest. Om allerlei redenen is er een nieuwe kerkraad moeten komen in Lembeek. Het Centraal Kerkbestuur heeft dus een tijd plaatsvervangend moeten optreden voor de kerkfabriek van Lembeek. Joseph heeft de voorzitter enorm bijgestaan en later heeft hij ook de nieuwe kerkraad sterk begeleid en op de goede weg gezet. Uit erkentelijkheid voor al die jaren inzet en voor zijn zeer loyale medewerking in de tussenperiode hebben we ook voor hem in het aartsbisdom een zilveren Sint Romboutskruis aangevraagd.

In een besloten zitting zal het Centraal Kerkbestuur deze drie mensen huldigen voor hun engagementen. Ze hebben alle drie een mooi parcours afgelegd. Héél véél dank daarvoor.


35 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Avond voor zorg en rechtvaardigheid

Vorig jaar werden de lectoren in de bloemetjes gezet, dit jaar wil hulpbisschop Koen Vanhoutte de mensen danken die hart en handen geven aan de wens om Gods Rijk dichterbij te brengen. Hij doet hierv

PRAATCAFE DEMENTIE

PRAATCAFE DEMENTIE Praatcafé dementie op donderdag 25 april  om  19.00 u. in Seniorie De Maretak,  Ziekenhuislaan 10 te  Halle met als thema  'De vergeten dementie : een begrijpelijk zicht op Lewy bod

Comments


bottom of page